Maksātnespēja

Fiziskas personas maksātnespējas process ir vienīgais likumā paredzētais veids (skat. Maksātnespējas likumu), kā izkļūt no parādu loka un noteiktā laikā atbrīvoties no parādsaistībām. Šī maksātnespējas procesa mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju.

Maksātnespējas process sastāv no vairākiem posmiem:
 Maksātnespējas procesa pasludināšana. Sākumā tiek sagatavots pieteikums tiesai. Diennakts laikā tiesa pieņem lēmumu par pieteikuma pieņemšanu. Kad tas ir pieņemts, tiesa 7 dienu laikā pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu.
 Bankrota procedūra. Bankrota procedūras ietvaros tiek realizēta visa parādnieka manta, un no tās realizācijas iegūtie līdzekļi novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai. Parādnieka mantas realizācija parasti notiek 6 mēnešu laikā.
 Saistību dzēšanas procedūra. Saistību dzēšanas procedūras ietvaros 1/3 no parādnieka ikmēneša ienākumiem tiek novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai. Pēc saistību dzēšanas procedūras termiņa beigām tiek dzēstas šīs procedūras ietvaros nesegtās saistības.