Par mums

LATVIJAS KREDĪTŅĒMĒJU ASOCIĀCIJA

Valde: Jānis Āboliņš, Aivars Rudi, Tatjana Lukina, Vitālijs Litvins

Mēs, Latvijas kredītņēmēju asociācijas speciālisti uzskatām, ka tieši mūsu spēkos ir palīdzēt kredītņēmējiem un padarīt efektīvāku parādnieku aizsardzību, piedaloties likumu grozījumu izskatīšanā un ierosinot būtiskus kredītņēmēju situāciju uzlabojošus likumu grozījumus. Esam par dzīvi bez parādiem!

Asociācijas darbības pamatā ir sociālā funkcija, kura tiek pildīta ne tikai pārstāvot kredītņēmēju intereses sarunās ar politiķiem, bankām un valsts amatpersonām, bet arī uzklausot kredītņēmēju ierosinājumus un vajadzības, informējot viņus par būtiskām izmaiņām, sniedzot atbildes uz neskaidriem jautājumiem, kā arī organizējot bezmaksas seminārus mazpilsētās un reģionos ārpus Rīgas.

Asociācijas mērķi ir:

1. Sniegt juridisku atbalstu finansiālās grūtībās nonākušā Latvijas nodokļu maksātāja saistību izpildei;

2. Veicināt Latvijas nodokļu maksātāja maksātspējas atjaunošanu, piemērojot noteiktos principus un tiesiskos risinājumus;

3. Sagatavot un sniegt Latvijas nodokļu maksātājiem izglītojošu informāciju par viņu tiesībām, nodibinot finansiālās saistības;

4. Sagatavot un sniegt atbildīgajām institūcijām priekšlikumus par izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas regulē kreditoru un parādnieku savstarpējās attiecības.