Maksātnespējas process. Vai tas kļūs sāpīgāks?

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/maksatnespejas-process.-vai-tas-klus-sapigaks.a103879/