Bankas piedāvā galvotājiem izpirkt savas saistības. Vai tas ir izdevīgi?

Bankas pēdējā laikā arvien biežāk piedāvā aizņēmēju galvotājiem, kuri ir maksātnespējas procesā vai ir izpārdevuši ķīlas, vienoties par parādu dzēšanu. Vai tas ir labākais finansiālais variants galvotājam?

“Mūsu pieredze rāda, ka tikai katram otrajam tas patiešām ir izdevīgi. Bankas norāda, ka galvotājs ir tāds pats parādnieks kā aizņēmējs un pat, ja aizņēmējs ir uzsācis maksātnespējas procesu, tas tik un tā neatbrīvo galvotāju no viņa parādsaistībām. Tomēr no tiesiskā viedokļa tas vēl nav zināms, vai galvotājs ir vai nav parādnieks bankai, jo, līdz nav saņemts Latvijas Republikas Augstākās Tiesas lēmums par to, vai galvotāja finansiālās saistības pret banku tiks vai netiks dzēstas līdz ar aizņēmēja saistībām, varam tikai spekulēt. Tāpēc iesakām ļoti rūpīgi izvērtēt visas piedāvātās vienošanās un, pirms atsaukties bankas piedāvājumam, apzināt visus iespējamos risinājumus,” norāda Kredītņēmēju konsultācijas centra pārstāvis Aivars Rudi.

Viņš norāda, ka svarīgi ir izzināt visus riskus un visus iespējamos scenārijus. Galvotājam ir trīs iespējamie rīcības scenāriji, kad ir uzsākts aizņēmēja maksātnespējas process: pirmais – gaidīt Augstākās Tiesas lēmumu, kad maksātnespējas process būs noslēdzies, iespējams, galvotāja saistības tiks izbeigtas līdz ar aizņēmēja saistībām; otrais – vienoties ar banku, pieņemt bankas piedāvājumu un izpirkt savas galvojuma saistības; trešais – pašam galvotājam uzsākt savu maksātnespējas procesu, ja tas ir nepieciešams.

Bankas piedāvā galvotājiem dzēst savas saistības par summu, kas ir līdzvērtīga maksātnespējas procesa izmaksām, iespējams, pat tiek dzēsta milzīga summa, bet, piemēram, ja galvotājam ir vairākas parādsaistības arī pret citām bankām vai nebanku iestādēm, tad ir jāskata šis kopējais parāda slogs un kopējās galvotāja izmaksas, vienojoties ar katru iesaistīto pusi.