Vienošanās ar bankām par maksātnespējas procesa neuzsākšanu nereti noved pie parādsaistībām pret VID.

Arvien biežāk komercbankas saviem parādniekiem piedāvā vienošanos par parāda norakstīšanu un maksājuma grafika izveidi, lai netiktu uzsākts maksātnespējas process. Tomēr parādnieki nezina, ka, šādā veidā dzēšot parādu, VID (Valsts ieņēmumu dienests) apliek dzēsto summu ar 15% iedzīvotāju ieņēmuma nodokli, kā rezultātā šādas vienošanās ar banku nereti noved pie jaunām parādsaistībām attiecībā pret valsti.

 

Kopš 2015. gada 1. marta, kad stājās spēkā jaunie likuma grozījumi maksātnespējas procesā, komercbankas aktīvi piedāvā parādniekiem vienošanos, lai dzēstu parādsaistības, norakstot parāda starpību, par kuru banka ziņo VID. Valsts ieņēmumu dienests šādu norakstīšanu traktē kā dāvinājumu, kura summa tiek aplikta ar 15% iedzīvotāju ieņēmumu nodokli, ja vien parāda summa netiek dzēsta laika posmā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim un tiek izpildīti visi zemāk minētie punkti:

  • Šis kredīts ir nodrošināts ar nekustamā īpašuma ķīlu;
  • Cilvēks ir uzņēmies saistības, nolūku nodrošināt sevi vai savu ģimeni ar dzīvošanai paredzēto dzīvojamo nekustamo īpašumu vai izmantojot šo īpašuma aizdevumu īpašuma rekonstrukcijai vai uzlabošanai;
  • Uz saistības samazināšanas dienu cilvēka īpašumā ir ne vairāk kā viens nekustamais īpašums, kura lietošanas veids ir dzīvošana;
  • Ienākuma guvējs nav bijis saistībā ar uzņēmumu, kurš ir izsniedzis šo kredītu;
  • Aizdevēju ar aizņēmēju nesaista laulība.

„Ja nav iespējas izpildīt visus piecus punktus, tad vienošanās ar banku zaudē savu jēgu, jo nereti norakstāmās summas ir mērojamas no 20 līdz 80 tūkstošiem, un attiecībā pret aplikto 15% nodokli papildus valstij ir jānomaksā prāva naudas summa. Aizņēmējs, balstoties uz vienošanos, ir nomaksājis bankai arī līdzvērtīgu naudas summu maksātnespējas procesam un ieguvis jaunu kreditoru – VID. Nereti personām ir arī citas summāri pietiekami lielas saistības kā nenodrošinātie kredīti – kredītkartes, overdrafti, galvojumi citam personām, kad nav izdevīgi vienoties ar banku par hipotekārā kredīta dzēšanu un iztērēt naudu, kas ir līdzvērtīgs maksātnespējas procesam, ja paliek vēl citas parādsaistības, kuras arī ir iespējams dzēst maksātnespējas procesā,” skaidro Latvijas Kredītņēmēju asociācijas pārstāvis Aivars Rudi.

Kredītņēmēju konsultācijas centra (www.kreditnemejs.lv) speciālisti palīdzēs izvērtēt Jūsu situāciju un ieteiks labākos veidus, kā atrisināt Jūsu parādsaistības. Speciālisti palīdzēs sagatavot dokumentus un informāciju, lai Jūs spētu vienoties ar bankām par 30% līdz 80% zemākiem maksājumiem vai ieteiks tieši Jums nepieciešamo risinājumu. Konsultācijas cena – 20.00 EUR.

Papildus informācija:

Oskars Šļakota

Tālr.:(+371) 27702473, e-pasts: oskars@piraija.lv