Vai līdz 1.martam patiesi atkal grozīs Maksātnespējas likumu? / Jurista Vārds (4.02.2015.)

Spread the love

Vai Latvijas likumdevējs dīvainā kārtā varētu īsi pirms Maksātnespējas likuma grozījumu spēkā stāšanās, kas paredzēta jau 1.martā, grozīt šos grozījumus (??!!), atkal mainot regulējumu?

Kā zināms, šā gada 1.martā ir plānota Maksātnespējas likuma (MNL) apjomīgo grozījumu spēkā stāšanās. Šim nolūkam „Jurista Vārds” jau zināmu laiku strādā pie īpaša tematiskā numura, kas pilnībā būtu veltīts būtiskajiem jauninājumiem, kas izriet no Maksātnespējas likuma.

Tā kā likumdevējs savu gribu JAU ir paudis, šoreiz tematiskajā numurā nav plānots galveno uzsvaru likt uz tiesībpolitisku diskusiju, apcerot, vai izvēlētie risinājumi ir optimāli un piemērotākie Latvijas tiesību sistēmā. Šoreiz koncentrējamies uz tiesību normu piemērošanas jautājumiem, jo 2014.gada 25.septembrī un 18.decembrī pieņemtie grozījumi MNL, kam jāstājas spēkā 1.martā (sākotnējais spēkā stāšanās datums 25.septembra grozījumiem bija 2015.gada 1.janvāris), ievieš ļoti daudz būtisku jauninājumu, bet nav attiecīgas un vienveidīgas normu piemērošanas prakses – gluži vienkārši līdz šim nav bijis tādu normu. Tādēļ nolūkā dot savu artavu tieši šajā aspektā MNL grozījumiem veltīto specnumuru, kas iznāks 3.martā, plānojam kā praktiski noderīgu – skaidrojošu izdevumu, tverot tēmas no dažādiem aspektiem.

Šim nolūkam redakcija ir uzrunājusi dažādu jomu pārstāvjus, no kuriem katrs ir aicināts uz MNL ieviestajām izmaiņām palūkoties caur savu prizmu, uzsverot būtiskāko no sava skatpunkta. Protams, visus tiesību institūtus vienā numurā neaptversim, un tomēr darām, ko varam. Vārdu sakot, darbs rit uz priekšu. Taču šonedēļ esmu saņēmusi vairākus e-pastus no dažādiem avotiem, kuros vērsta uzmanība uz šādu faktu – iespējams, līdz 1.martam MNL atkal tikšot grozīts un tieši attiecībā uz tām normām, kurām jāstājas spēkā 1.martā! Līdz ar to redakcijai (jeb man kā tās pārstāvei, kura praktiski nodarbojas ar attiecīgā tematiskā numura satura organizēšanu) tika ieteikts nogaidīt, „lai saduļķotais ūdens noskaidrojas”, un tikai tad ķerties pie tematiskā numura satura organizēšanas. Citādi var sanākt, ka kārtējo grozījumu dēļ daži skaidrojošie raksti tajā būtu velts darbs – par regulējumu, kas pēdējā brīdī pirms spēkā stāšanās tiks grozīts un attiecīgi vairs nebūs aktuāls.

Šādas versijas pamatā ir vairāki priekšlikumi grozījumiem MNL, kuri šobrīd jau ir sasnieguši Saeimu. Vienus no tiem Latvijas Republikas Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājam K.Šadurskim 30.janvārī adresējusi Latvijas Banka (šo vēstuli skat. zemāk). Ir vēl vieni, saturā ļoti līdzīgi priekšlikumi, no citas finanšu domubiedru grupas, kura, spriežot pēc savā e-pastā saņemto pielikumu satura, tos ir nosūtījusi Saeimas Juridiskajai komisijai.

Pirmajā mirklī draudzīgos aicinājumus nesteigties ar tematiskā numura sagatavošanu uztvēru ar vieglu smaidu, jo, ieskatoties kalendārā, kas rāda februāri, ir grūti noticēt, ka līdz 1.martam šādi grozījumi MNL ir iespējami. Taču mans vieglais smaids šodien arvien vairāk pārtapa rūpju rievās pierē, jo, mēģinot izzināt faktisko situāciju, atkal vairākkārt dzirdēju prognozes, ka „mūsu valstī un steidzamības kārtībā viss ir iespējams”. Satraucošākais, ka cilvēki, kuri izteica šādus pieņēmumus, nerunāja pieņēmumu līmenī, bet gan kā jau par puslīdz drošu faktu. Tas liek aizdomāties, no kurienes viņos šāda pārliecība.

Jā, teorētiski līdz 1.martam vēl var paspēt grozīt MNL. Taču, runājot skaidru valodu, atkal jājautā: vai patiesi Latvijas Republikas Saeima ir gatava burtiski pēdējā brīdī pirms MNL grozījumu spēkā stāšanās, kas turklāt jau ir pārcelta no šā gada 1.janvāra uz 1.martu, atkal pēkšņi mainīt tiesisko regulējumu? Tā vienkārši – bez atklātām diskusijām, bez lietpratēju apspriedes un sabiedrības informēšanas?

Ak, jā, esam noskaidrojuši, ka, lai sabiedrību saudzētu, lieki netracinātu un neceltu nevajadzīgu ažiotāžu, par Latvijas Bankas sniegtajiem priekšlikumiem vispirms esot paredzēts apspriesties frakcijās un koalīcijā, tādēļ to saturu nav vēlams šobrīd publiskot.

Manuprāt, sabiedrībai tomēr ir pamatota interese un tiesības šos MNL grozījumu priekšlikumus zināt – un, jo ātrāk, jo labāk. Jo sabiedrība ir tā, uz kuru arīdzan šie priekšlikumi attiecas. Tie neskar vienīgi tautsaimniecību, kreditēšanas sektoru, ekonomisko izaugsmi u.tml., bet arī reālus un dzīvus cilvēkus, kuriem vajadzētu būt tiesībām izteikties un laikus zināt tiesību normas, kas ļoti būtiski ietekmēs viņu finansiālo nākotni. Vienīgi sabiedrības lobijs, šķiet, nav tik spēcīgs, iepretim finanšu sektoram.

Likumu saturs ir likumdevēja kompetence. Un nav runas par to, ka likumdevējs nevarētu lemt, ko atstāt spēkā un ko grozīt. Taču šim ir jābūt loģiskam un tiesiskai valstij atbilstošam procesam, nevis pēkšņam pārsteigumam. Tuvākās pāris nedēļas parādīs to, kā Latvijā tiek izprasta likumdošanas procesa kvalitāte.

Bet tematisko numuru gan nepārcelsim – tas jebkurā gadījumā pie lasītājiem dosies 3.martā. Tāpat arī visus interesentus gaidīsim uz „Jurista Vārda” autoru un lasītāju tikšanos 25.februārī plkst. 17.00 LU Bibliotēkā – Universitātes centrālajā ēkā, Raiņa bulvārī 19, 2.stāvā. Arī šīs tikšanās temats būs „karstie” grozījumi Maksātnespējas likumā, un jau tuvākajās dienās portāla juristavards.lvafišā izziņosim gan referentus, gan priekšlasījumu tematus.

***

Rīga

30.01.2015. Nr. 001-08.1/2015/29

Latvijas Republikas Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājam K.Šadurskim

Jēkaba iela 10/12, Rīga, LV-1811

Par normatīvo aktu grozījumiem

A.god. K.Šadurska k-gs!

Ņemot vērā, ka globālās ekonomikas attīstība, tai skaitā eiro zonas un Krievijas tautsaimniecības izaugsme, pēdējā laikā ir piedzīvojusi pastāvīgas lejupejošas tendences, arī Latvijas tautsaimniecības tempi šobrīd diemžēl uzrāda lejupvērstu dinamiku, ar mērķi sekmēt Latvijas tautsaimniecības attīstību un finansējuma pieejamību, Latvijas Banka rosina pilnveidot kreditēšanu regulējošās likumu normas, nodrošinot pieņemamu līdzsvaru starp aizdevēju un aizņēmēju interesēm:

1) papildināt likuma 8.1pantu “Īpašie noteikumi attiecībā uz kredītiem, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku” ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Kredīta devējs un patērētājs kredīta līgumā drīkst skaidri vienoties, ka pietiek ar nodrošinājuma nodošanu kredīta devējam, lai atmaksātu kredītu. Kredīta devējam pēc patērētāja aizdevuma pieprasījuma saņemšanas ir jāpiedāvā patērētājam divi kredīta līguma projekti, no kuriem viens paredz, ka pietiek ar nodrošinājuma nodošanu kredīta devējam, lai atmaksātu kredītu, savukārt otrs paredz pilnu patērētāja atbildību par aizdevuma atmaksu. Kredīta devējam ir tiesības piemērot katram no kredīta līguma projektiem atšķirīgus noteikumus.”;

2) svītrot Maksātnespējas likuma 147.panta sesto daļu:

“(6) Pēc tās mantas pārdošanas, kas kalpojusi par nodrošinājumu, nodrošinātais kreditors zaudē savas prasījuma tiesības un atlikušās parādnieka saistības starp kreditoru un parādnieku līdz ar izsoles akta apstiprināšanu tiek dzēstas. Līdz ar pamatsaistības dzēšanu izbeidzas arī visas papildus (blakus) saistības. Šāda kārtība ir attiecināma tikai uz tiem gadījumiem, kad parādnieka maksātnespējas procesā tiek pārdots parādnieka mājoklis.”;

3) Maksātnespējas likuma 155.panta ceturto daļu izteikt šādā redakcijā:

“155.pants. Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš.

(4) Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto saistību apmēru, fiziskās personas saistību dzēšanas plānā paredz, ka kreditoru prasījumu segšanai tiks novirzīti līdzekļi vienas trešdaļas apmērā no parādnieka ienākumiem, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī. Saistību dzēšanas plāna termiņš nosakāms šādi:

1) viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas nepārsniedz 30 000 euro;

2) divi gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka   kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas ir no 30 001euro līdz 150 000 euro,

3) trīs gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas pārsniedz 150 000 euro.”

Ar patiesu cieņu,

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

Avots: Jurista Vārds (Sannija Matule)

Šī mājaslapa izmanto sīkpakas, lai uzlabotu jūsu pieredzi.
Cookies settings
Piekrist
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings